AANLEG GLASVEZEL OP ROERSTREEK VORDERT EN LIGT NU OP PLANNING

ROERMOND – Als uw bedrijf of werkplek zich op bedrijventerrein Roerstreek bevindt, heeft u de laatste weken ongetwijfeld gezien dat er druk wordt gegraven. Dat gebeurt ten behoeve van de aanleg van het glasvezelnetwerk van Glasvezel Roermond. Het graven van sleuven, waar later een mantelbuis in wordt gelegd en vervolgens glasvezel in wordt geblazen, noemen we de civiele werkzaamheden. Het goede nieuws is dat deze civiele werkzaamheden op de Roerstreek bijna zijn afgerond (meer dan 85%) en dat de aannemer daarmee op planning ligt.

Vervolgens zal er begin oktober gestart gaan worden met het inblazen van de glasvezel en dient nog de verbinding met het landelijk netwerk waarop dit lokale netwerk wordt aangesloten, te worden geactiveerd. Ook de leverancier van de stroomaansluiting voor de netwerkapparatuur moet daar nog enkele werkzaamheden voor verrichten.

Wat betekent dat voor u?

De komende dagen maakt de aannemer een installatieafspraak met de contactpersonen van de deelnemende bedrijven om de glasvezelkabel naar binnen te brengen. Het kan ook zijn dat die afspraak met u inmiddels al is gemaakt. Die werkzaamheden vinden in de komende weken plaats. De monteur plaatst het glasvezelaansluitpunt op de afgesproken plaats in uw bedrijf, tot 10 meter inpandig. Dat is meestal in de meterkast en/of computerruimte. De verbinding wordt daar afgemonteerd op onze netwerkapparatuur.

Aansluitkosten

Conform afspraak zal, nadat de aansluiting inpandig naar binnen is gebracht, de factuur met de eenmalige aansluitkosten door A3bc aan u worden gestuurd.

Activatie van uw verbinding
A3bc zal u de komende 2 weken gaan benaderen. Tijdens dat gesprek zullen er nadere afspraken gemaakt worden over de verdere aansluitingen van de glasvezelverbinding op uw netwerk en de datum waarop de daadwerkelijke activatie van het glasvezelmodem op uw netwerk plaats zal vinden. De afgesproken activatiedatum kunt u dan aanhouden als ‘opzegdatum’ bij de huidige provider. Indien u ervoor gekozen heeft activatie door de technici van A3bc te laten verzorgen zal A3bc uw Internetverbinding en eventuele overige diensten activeren. Indien u voor zelfinstallatie heeft gekozen ontvangt van A3bc de hiervoor noodzakelijke technische informatie.

Na de activatie kunt u direct gebruik maken van supersnel internet.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neemt u dan contact op met:
A3bc Data & Telecom via 088-9393100 of mail t.schreurs@a3bc.eu