Missie en Visie

Missie: A3bc wil organisaties meer slagkracht geven en beter laten functioneren in hun professionele omgeving. Dit doen wij door de beste mogelijkheden te bieden om optimaal te communiceren op het gebied van Spraak en Data, Europa breed. Wij geloven dat dit organisaties competitiever maakt en zich hierdoor beter kunnen onderscheiden van hun concurrentie.

Visie: Waar gaan wij voor? A3bc wil dé toonaangevende leverancier en kennispartner zijn voor de zakelijke markt, op gebied van telecommunicatie en datacommunicatie. Zowel binnen Nederland en België, maar ook in Europa willen wij elk in dit kader denkbaar communicatievraagstuk voor de klant kunnen invullen. Dit zonder concessies te doen voor de ultieme vorm van veiligheid, privacy(bescherming), flexibiliteit en betrouwbaarheid. Door onze focus op deze specifieke markt kunnen wij de beste oplossingen bieden, onderbouwd met kundige service om onze klanten ontzorgen, waardoor ons klanten zich kunnen focussen op hun kerntaken.

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van A3bc goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Om dat te bewerkstelligen heeft A3bc een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van ISO 9001 en 27001. Het voldoen aan de verwachtingen van klanten en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal.

Een combinatie van risico-inventarisaties, interne projectevaluaties, klanttevredenheidsanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat.

De scope van het managementsysteem is bepaald als:

Het ontwikkelen en implementeren van oplossingen op het gebied van cloud telefonie, vaste telefonie en internet aan bedrijven en organisaties.

Het doel van Informatiebeveiliging is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het minimaliseren van bedrijfsschade door het voorkomen en minimaliseren van de impact van beveiligingsincidenten.  Met name moeten informatiemiddelen worden beschermd om ervoor te zorgen:

 1. Vertrouwelijkheid, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde openbaarmaking
 2. Integriteit, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde of accidentele wijziging
 3. Beschikbaarheid waar en wanneer nodig voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Verantwoordelijkheden:

 1. Het MT heeft dit Informatiebeveiligingsbeleid goedgekeurd;
 2. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de contacten met externe organisaties voor de naleving van de wettelijke eisen, met inbegrip van de bescherming van gegevens, berusten bij de Information Security Manager.
 3. Alle werknemers of dienstverleners namens de organisatie hebben de plicht om de middelen, inclusief locaties, hardware, software, systemen of informatie, die zij onder hun hoede hebben, te beschermen en elke vermoede inbreuk op de beveiliging onmiddellijk te melden.
 4. Het naleven van informatiebeveiligingsprocedures zoals uiteengezet in de beleids- en richtlijnstukken wordt geaccepteerd als onderdeel van de standaardwerkwijzen binnen de organisatie. Niet-naleving leidt tot disciplinaire maatregelen.
 5. Aan alle wettelijke en reglementaire vereisten wordt voldaan en regelmatig op wijzigingen gecontroleerd.
 6. Er is een bedrijfscontinuïteitsplan.  Dit wordt onderhouden, getest en regelmatig herzien.
 7. Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt regelmatig herzien en kan door de informatiebeveiligingsmanager worden gewijzigd om de blijvende levensvatbaarheid, toepasbaarheid en naleving van de wetgeving te waarborgen en om de informatiebeveiliging systemen voortdurend te verbeteren.
 8. Het MT stuurt erop aan dat er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en dat middels het Informatiebeveiligingsmanagementsysteem continue verbetering wordt bewerkstelligd binnen de organisatie.