Inleiding

A3bc Data & Telecom neemt uw privacy en dat van uw onderneming(en) zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door de A3bc groep (hierna te noemen: A3bc Data & Telecom ). In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@a3bc.eu.

Wie is A3bc Data & Telecom?

A3bc Data & Telecom is de besloten vennootschap A3bc BV, kantoorhoudende te (6042 NV) Roermond aan Westhoven 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13033679 . A3bc BV is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door A3bc BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt A3bc Data & Telecom uw gegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor A3bc Data & Telecom persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens A3bc Data & Telecom voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door A3bc Data & Telecom worden bewaard.

A3bc Data & Telecom bewaart uw persoonsgegevens zolang hij deze nodig heeft voor het doel waarvoor A3bc Data & Telecom uw gegevens in eerste instantie heeft gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard (met ingang van het volgende jaar dan het jaar waarop de gegevens betrekking hebben), met een aantal uitzonderingen. De uitzonderingen betreffen:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de bestelling, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 2 jaar nadat de procedure is afgerond

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, User ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Social media account, User ID, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beëindiging van uw overeenkomst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden zijn
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar nadat uw overeenkomst geëindigd is. Deze gegevens mogen 2 jaar worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wenst.

Doeleinde: Opnemen telefoongesprekken voor trainingsdoelen
Gegevens: NAW-gegevens, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, maar maximaal 6 maanden

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Account aanbieden (Mijn A3bc Portaal)
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Bewakingsvideo, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Bewakingsvideo, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Credit check
Gegevens: Bewakingsvideo, Biometrische identificatiegegevens, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

A3bc Data & Telecom heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij A3bc Data & Telecom over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij A3bc Data & Telecom. U kunt verzoeken dat A3bc Data & Telecom uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om A3bc Data & Telecom te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van A3bc Data & Telecom of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van A3bc Data & Telecom te verkrijgen. A3bc Data & Telecom zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat A3bc Data & Telecom u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door A3bcData & Telecom

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@a3bc.eu. A3bc Data & Telecom zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat A3bc Data & Telecom een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien A3bc Data & Telecom uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat A3bc Data & Telecom verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt A3bc Data & Telecom ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van A3bc Data & Telecom worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van A3bc Data & Telecom worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie vindt u op onze website.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop A3bc Data & Telecom uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@a3bc.eu. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop A3bc Data & Telecom uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@a3bc.eu. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.